{Rada mluvčích} {Valná hromada} {Stanovy} {Přihlášky k členství}

Rada mluvčích

Na valné hromadě 27. 1. 2007 byli zvoleni tito členové rady: Michal Krátký, Michal Krejčí, Miroslav Mach (mirek_mach@seznam.cz), František Michna, Petr Filippov, Jaroslav Ungerman (jaroslav.ungerman@ecn.cz), Jiří Wenzl. Předsedou rady je Michal Krejčí.

Valná hromada

Je nejvyšším orgánem Unie, schvaluje stanovy a jejich změny, volí Radu mluvčích,... Valná hromada se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za rok. Letošní hromada se uskutečnila 27. 1. 2007 v Hostětíně.

Stanovy

11. 12. 2003 byl Valnou hromadou schválen nový text stanov Unie.


Přihlášky k členství

Každý kdo souhlasí s textem stanov a chce nám pomáhat, může být naším členem. Přijetí schvaluje Valná hromada. Písemné přihlášky posílejte na adresu: Unie pro řeku Moravu, Panská 9, 602 00 Brno, nebo na e-mail:unie.rekamorava@ecn.cz