Úvodní stránka       Vítězná práce       Účastníci soutěže a ceny       Podrobnosti   

Mezinárodní soutěž “Mladí tvůrci pro Dunaj” zná svého vítěze

Je jím kolektiv žáků ze Základní školy na Komenského ulici ve Starém Městě u Uherského Hradiště, který vytvořil koláž kapříka z přírodních materiálů.
Vítězná skupina žáků bude odměněna výletem po řece Dunaji mezi Bratislavou a Vídní, spojeným s prohlídkou obou měst. Navíc zástupce vítězného kolektivu bude mít možnost účastnit se ministerské konference zemí povodí Dunaje v prosinci tohoto roku ve Vídni, kde budou vyhlášeny výsledky mezinárodní části soutěže, které se automaticky účastní dílo národního vítěze.
Komise hodnotící soutěžní práce dále udělila 8 dalších zvláštních ocenění. Vzhledem k úsilí soutěžících a kvalitě všech prací bylo rozhodnuto o udělení věcných cen všem ostatním účastníkům soutěže.

Účastníkům soutěže i pedagogickým pracovníkům účastnících se škol velice děkujeme za jejich pozitivní a aktivní přístup k soutěži.