Výsledky soutěže       Vítězná práce       Ostatní práce       Podmínky soutěže a vyhodnocení   

Hlavní cena

Další ocenění

Seznam zúčastněných škol

 

Výsledky soutěže "Mladí tvůrci pro Dunaj 2006"

Hlavní cena

Hlavní cenu získávají studentky gymnázia v Jihlavě Anna Doubková, Veronika Konečná a Eva Zeťková za kompozici „Ohrožená ryba“. Dílo bylo vytvořeno z přírodních materiálů a byla v něm výborně vystižena hra světla a stínu vodního prostředí.

Další ocenění

Cenu Ministerstva životního prostředí získali žáci ZŠ Dolní Věstonice V. Stehlík, P. Knápek a Z. Zvěřina za výtvarnou kompozici „Spoutaná řeka“. Jejich výtvarné ztvárnění sestavené ze sesbíraných věcí ukazuje, jak řeka ztrácí svobodu, co ji spoutává a co omezuje její volnost.

Cenu Ministerstva zemědělství získala Iveta Kotačková ze ZŠ na Antonínské ulici v Brně. Jedná se o alegorii živočichů vázaných na vodní prostředí. Citlivě jsou použity přírodní materiály sestavené do estetické kompozice

Cena Unie pro řeku Moravu byla udělena žákyním ZŠ Mánesova v Otrokovicích Báře Mrňkové, Míše Kubové a Lucce Janákové za alegorii „Modrý pramen Moravy“. Pro dílo byly využity přírodní materiály v kombinaci s různobarevnými látkami, je to ukázka hry s barevnými odstíny.

Cenu ekologického sdružení Děti Země získaly kolektivy 8.B a 9.E ze ZŠ na Kupkově ulici v Břeclavi za soubor „Kolem Dyje aneb komáří odyssea“, který vytvořilo celkem 15 žákyň a žáků. Zaslaná komentovaná prezentace vystihuje vztah dětí k oblasti dolního Podyjí s jejími krásami i problémy.

Cenu České delegace MKOD získala Hana Kopecká ze Základní umělecké školy Hustopeče za soubor děl zobrazující vodní ptactvo. Ve zdařilé práci použila přírodní materiály.

Cenu Povodí Moravy obdržely studentky Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí Kateřina Fulínová, Barbora Danková a Lenka Libosvárová za soubor „Skrýše“. Dílka se dají shrnout stručným vyjádřením – „kousky přírody v rámu z přírody“ a navozují otázku - dá se příroda zarámovat? Jedná se o dokonalé využití přírodních materiálů v inspiraci vodním prostředím a hrou světla a stínu.

Cenu časopisu Veronica získali žáci ZŠ Troubky Josef Říha a Karel Burian. Jejich mozaiková kompozice burcujícím způsobem ukazuje na problémy sucha a nedostatku pitné vody v globálním měřítku. Zajímavě jsou zde využity přírodní materiály.

Cenu Regionálního sdružení ČSOP v Brně obdrželi žáci a žákyně ZŠ Videčská v Rožnově pod Radhoštěm Hana Petřeková, Andrea Fojtáškové, Michal Bitala, Dan Adensam a Sabina Balejíková za originální prostorové kompozice „Biodiverzita v lahvi“. V malém uzavřeném prostoru je velmi pěkně ukázán kousek přírody vodního prostředí.

Cenu Nadace Veronica získali žáci a žákyně ZŠ Dolní Věstonice T. Machala, J. Garčič a Z. Mikulancová za prostorovou kompozici „Na hnízdě“.

Cena ZO ČSOP Veronica byla udělena žákům ZŠ Vejrostova v Brně za soubor prací „Vážky“. V instalaci na místě vycházky byly jednoduše a velmi esteticky použity nalezené přírodní materiály.

Cenu Rybníkářství Pohořelice získali studenti Gymnázia Jana Opletala v Litovli Lukáš Kouřil, Tomáš Macek a Michal Sedláček. Je zde výstižně ukázán vztah přírody a člověka, který využívá poskytované rybí bohatství.

Cenu Výzkumného ústavu vodohospodářského získal Dominik Dvořáček ze ZŠ na Vyškovské ulici v Bučovicích za kompozici „Život ve vodě“. Velmi jednoduchým způsobem za použití přírodních materiálů je zde vyjádřena pestrost života pod vodou s motivem ryb.

Cenu občanského sdružení EKOFILM obdržely studentky gymnázia v Jihlavě na ulici Jana Masaryka Anna Doubková a Eva Zeťková za prostorovou kompozici „Vodník“. Do přírody je zakomponována pohádková postavička vodníka z přírodních materiálů, který zde stráží odtékající vodu.

Zvláštní cenu hodnotící komise získala ZŠ Vladimíra Menšíka v Ivančicích za soubor instalací v přírodním prostředí s účastí 64 skupin – celkem 158 žáků. Soubor představuje alegorie života ve vodě, pod vodou i na březích, jedná se o velmi zdařilé práce dětí v průběhu vycházek v přírodě.


Seznam zúčastněných škol

 1. Gymnázium Jana Opletala, Opletalova 189, 784 01 Litovel
 2. ZŠ a MŠ, R. Pavlů 4, 789 01 Zábřeh
 3. Základní škola T. G. Masaryka, Na Brněnce 1, 664 91 Ivančice
 4. Základní škola, Vyškovská 486, 685 01 Bučovice
 5. Základní škola, Seifertova 1426/5, 586 01 Jihlava
 6. Základní škola, Dědina 36, 751 02 Troubky
 7. Základní škola, Mánesova 908, 765 02 Otrokovice
 8. Gymnázium Františka Palackého, Husova 146, 757 01 Valašské Meziříčí
 9. Mateřská škola, Hlavní 196, 691 05 Zaječí
 10. Gymnázium, Velehradská třída 218, 686 17 Uherské Hradiště
 11. Základní škola, Staňkova 14, 602 00 Brno
 12. Základní škola, Vítězná 1250, 784 01 Litovel
 13. Základní škola, Vejrostova 1, 635 00 Brno
 14. Základní škola, Dr.E.Beneše 1, 787 01 Šumperk
 15. Základní škola, Nádražní 77, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem
 16. Základní škola J.A.Komenského, Nám. Republiky 10, 614 00 Brno
 17. Základní škola, Antonínská 3, 602 00 Brno
 18. Základní umělecká škola, Komenského 4, 693 01 Hustopeče
 19. ZŠ Vladimíra Menšíka, Růžová 7, 664 91 Ivančice
 20. Základní škola, Hlavní 84, 691 29 Dolní Věstonice
 21. Základní škola, Videčská 63, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 22. Základní škola, Komenského 1720, 686 03 Staré Město
 23. Základní škola, Masarykova 63, 763 62 Tlumačov
 24. ZŠ a MŠ, Elišky Přemyslovny 10, 625 00 Brno
 25. Základní škola, č.p. 58, 788 11 Loučná nad Desnou
 26. Základní škola, Kupkova 1, 690 02 Břeclav
 27. Gymnázium, Jana Masaryka 1, 586 01 Jihlava
 28. Masarykovo gymnázium, Tyršova 1069, 755 01 Vsetín
 29. Základní škola, Školní 400, 687 24 Uherský Ostroh


Zpět nahoru