Diskusní setkání 29. června 2004 na téma: "Přístav v Lanžhotě"

13:00 Exkurse po trase uvažovaného kanálu a do místa zamýšlené stavby přístavu - sraz účastníků v 13:00 před nádražím v Břeclavi a odjezd autobusem na místo exkurse

16:00 Lanžhot, kinosál, prohlídka dokumentace k výstavbě multimodálního dopravního uzlu v prostoru Břeclav - Lanžhot - Kostice.

17:00 až 20:00 Lanžhot, kinosál, panelová diskuse

Moderátor diskuse: Čestmír Klos, redaktor časopisu EURO

V panelové diskusi se budou probírat tato témata:

Všichni jste srdečně zváni !

Grafická příloha

mapa záměru, příloha č. 1
Příloha č. 1.

Legenda přílohy č. 1
Legenda přílohy č. 1, text z levého horního rohu.

Legenda přílohy č. 1
Legenda přílohy č. 1, text z pravého horního rohu.

Detail Břeclavska 1
Břeclavsko, detail přílohy č. 1. Pokud jde o umístění přístavu, který není vyznačen, má vypadat zhruba takto: pruh široký cca 500 metrů, přiléhající severozápadně k vlakovému nádraží Lanžhot, v délce cca 2 km od svodnice (západ) po silnici Lanžhot-Kostice (východ). Přístav je součástí multimodálního logictického centra, které má být celé ještě cca 2x rozsáhlejší.

Detail Břeclavska 2
Břeclavsko, detail přílohy č. 2. Zde jsou všechny trasy vyznačeny o několik km více na východ, než v příloze č. 1.

Legenda přílohy č. 2
Legenda přílohy č. 2, text z pravého horního rohu.


Další informace ke Dni Dunaje

Dne 29.června 2004 uběhne již deset let od podpisu Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje. K tomuto desátému jubileu ustanovila Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje 29. červen Dnem Dunaje.

Jedna z připravovaných akcí ke Dni Dunaje má vazbu na konkrétní plán výstavby průplavního spojení z Dunaje do Břeclavi s vybudováním přístavu (multimodálního dopravního uzlu) v prostoru Břeclav - Lanžhot - Kostice. Na tuto stavbu byla již zpracována studie proveditelnosti, nicméně s jejími výsledky nebyly seznámeny ani dotčené obce ani jejich obyvatelé.

Občanské sdružení Unie pro řeku Moravu spolu s obcemi Břeclav, Lanžhot a Kostice, Hnutím Duha a Koalicí pro život řek Dunaje, Odry a Labe a dalšími nevládními organizacemi pořádá v tento den diskusní podvečer s cílem získat a rozšířit co nejvíce informací o stavu příprav a zachytit celé spektrum pohledů na toto nesporně monumentální stavební dílo - plavební kanál z Dunaje do Břeclavi a přístav Lanžhot.

Přizváni k diskusi jsou všichni, kteří mohou informaci podat i kteří ji chtějí získat -zpracovatelé studie, zástupci kompetentních ministerstev a vodohospodářských institucí, Jihomoravského kraje, obyvatelé zainteresovaných obcí, majitelé a uživatelé dotčených pozemků, nevládní organizace, atd.

Zpět nahoru