{Co je DEF} {Struktura a členové}

Co je DEF

logo DEF Dunajské enviromentální fórum (DEF) bylo založeno roku 1999, jde o mezinárodní nevládní organizaci na ochranu Dunaje a tedy i řek Moravy a Vláry, včetně jejích přítoků, které jsou součástí povodí Dunaje na území České Republiky. Posláním fóra je ochrana biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů celého území. DEF usiluje o zlepšení spolupráce mezi vládními a nevládními organizacemi, místními obyvateli a všemi zájmovými skupinami, směrem k trvale udržitelnému využívání přírodních ekosystémů. Unie pro řeku Moravu je členem DEF a také jeho kontaktní organizací pro Českou republiku.

Struktura a členové

Členy DEF jsou nevládní organizace z 13-ti zemí v rámci horního, středního a dolního dunajského regionu. Síť DEF má 96 organizací (stav z listopadu 2002). Enviromentální nevládní organizace se podílejí na realizaci různých programů, projektů a aktivit. Jejich činnost je zaměřena na vědeckou práci, enviromentální politiku, vzdělávání a lobbing. Rada DEF je tvořena ze zástupců kontaktních organizací jednotlivých zemí, zodpovídá za přípravu strategií a plánů fóra. Mluvčí DEF jsou voleni z okruhu členů rady DEF. Současnými mluvčími jsou:

Petruta Moisi (Rumunsko), eco@cceg.ro  / cceg@home.ro
Johannes Wolf (Rakousko), j.wolf@distelverein.at
Jaroslav Ungerman (Česká republika), jaroslav.ungerman@ecn.cz

Sekretariát DEF má sídlo v Bratislavě, jeho činnost vykonává DAPHNE - Institut aplikované ekologie. Sekretariát odpovídá za zajištění komunikace, organizaci shromáždění, management, koordinaci společných projektů a poskytuje také technickou pomoc. Více informací najdete na: http://www.de-forum.org/