{Publikace, tiskové zprávy, akce} {Účast v řízeních}

Publikace, tiskové zprávy, akce

Přístav v Lanžhotě je tématem diskusního setkání, které proběhne 29. 6. 2004. Diskusi bude předcházet exkurze postižených oblastí a seznámení s projektem.

Mladí tvůrci pro Dunaj je výtvarná soutěž pro děti základních a středních škol. Dosud jsme pomáhali s organizací tří jejích ročníků v letech 2004, 2005, a 2006.

Řeky pro život  je název české mutace knihy The New Rivers and Wildlife Handbook, kterou z anglického originálu přeložila a editovala Helena Králová. Další informace v recenzi Jaroslava Hrabce.

Protipovodňová ochrana Moravy a Bečvy  účelem tohoto materiálu je seznámit veřejnost a politiky s hlavními myšlenkami studie ekologické varianty protipovodňové ochrany sídel v nivě Moravy a Bečvy, kterou zpracovala Unie pro řeku Moravu v roce 2000 díky podpoře PHARE. Studie byla rozeslána všem obcím v záplavových územích, Jihomoravskému, Zlínskému a Olomouckému kraji, Ministrům životního prostředí a zemědělství, senátorům a poslancům, má také anglicku verzi.

Když nastanou deště  publikace vyšla v březnu 1999.

Krajina a povodeň  zvláštní číslo časopisu Veronica (1998).

Analýza povodňových událostí v ekologických souvislostech

Strategie trvale udržitelného využívání údolní nivy Dyje v obci Rakvice  případová studie.

Ochrana před povodněmi - umíme víc než jen přehrady?   tiskové prohlášení zveřejněné 23. 10. 1997 v Britských listech.

Účast v řízeních

Morava u Napajedel (2002 - 2003) - na základě žádosti Povodí Moravy s.p., zahájilo MŽP správní řízení o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů, z důvodu plánované realizace úpravy toku a protipovodňové stavby. Na pravém břehu jsme usilovali o zachování pokud možno přírodního stavu břehového biotopu. Na břehu levém prosazovali ekologicky citlivější podobu protipovodňové stavby. Unie zástupcům města nabízela bezplatnou pomoc při sladění zájmů, aby řeka plnila všechny potřebné funkce v této lokalitě.
MŽP však svým rozhodnutím, bez snahy o kompromis, zcela přehlédlo naše výhrady. Protože oba záměry měly být hrazeny z časově limitovaných zdrojů, znamenal by případný rozklad rozhodnutí MŽP zdržení a tím i nemalé komplikace při dokončení obou projektů. Zejména tato okolnost zřejmě stimulovala ochotu ke kompromisnímu řešení, jehož výsledkem je dohoda koalice občanských sdružení s Povodím Moravy, s.p.