Unie pro řeku Moravu je nevládní neziskové občanské sdružení, jeho hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny v povodí řeky Moravy a Vláry na území ČR.

Aktuality

Zprovoznili jsme nové webové stránky

Řeky pro život - posílení účasti veřejnosti při plnění evropské vodní legislativy

Je grant, který je spolufinancován z programu Transition Facility Evropské Unie. Unie pro řeku Moravu jej získala od Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS). Doba trvání grantu je 1 rok, od září 2006 do srpna 2007. Podrobný popis grantu v dokumentu (RTF 47 kB) ke stažení zde.

 

Přečtěte si:

Stanovisko Unie pro řeku Moravu k Plánu hlavních povodí ČR (DOC 49 kB)

Nejlepší zdroj informací o procesu SEA Plánu hlavních povodí ČR: http://www.stopprehrade.cz/

Rozhovor Václava Čermáka a Davida Fíny v Literárních novinách: Jak předcházet povodním?

Jaroslav Ungerman v Literárních novinách: Více škod než povodně páchají technokraté

 

Publikace Hnutí Duha:

Příroda pomáhá zadržet povodně (PDF 192 kB)

Ekologické příčiny povodní (PDF 128 kB)

Vliv hospodaření v krajině na průběh a účinek povodní (ZIP, DOC 419 kB)

Stručně o projektu kanálu Dunaj- Odra-Labe (RTF 44 kB)

 

Publikace Hnutí Duha a CEE Bankwatch Network:

Kanál Dunaj-Odra-Labe příležitost nebo hrozba? (PDF 1089 kB)